Tilsvar til artikler om Christian Radich og mangel på finansiering

Vidar Pederstad

Direktør, Christian Radich

Vi takker og bukker!

Jeg tror jeg snakker på vegne av alle de tre skutene; Statsraad Lehmkuhl, Sørlandet og Christian Radich, når jeg sier at vi er svært takknemlig for den økonomiske støtten vi får fra Kulturdepartementet og kommunene/fylkene, i vårt tilfelle Oslo Kommune. Uten dette bidraget hadde det ikke vært mulig å sikre vedlikehold og drift av disse skutene.

Da Skipsrevyen ringt og nærmest inviterte meg inn i et hylekor med spørsmålet – burde ikke staten ta hele regninga – så avviste jeg det kontant.  Det er riktig at Christian Radich er i en situasjon nå hvor det er utfordrende å sikre stabile inntekter, da spesielt om høsten og vinteren. Den utfordringen har ikke vi tenkt å laste over på staten/kommunen og be om mer penger. Vi er selvsagt veldig glad for all støtte vi kan få, men utfordringen tar vi selv.

Vi jobber med flere spennende prosjekter hvor vi ser for oss å utvikle og levere tjenester rettet mot ungdom hvor Christian Radich, og gjerne de andre to skutene, kan spille en rolle. Utenforskap i en eller annen form inkludert frafall fra f.eks. videregående utdanning, er stort samfunnsproblem. Vi kan ikke løse det, men vi mener kombinasjonen av et godt pedagogisk opplegg før og etter et tokt med Christian Radich, kan endre motivasjonen og evnen til å ta tak i eget liv. Vi leverer opplevelser og erfaringer som utvikler mennesker. En måned på en slik skute med tett sosialt fellesskap, teamarbeid, ulike arbeidsoppgaver som inngår i vaktturnusen, rutiner, regler, mestring, undervisning i relevante fag og ingen tilgang på internett, vil påvirke et hvert menneske. Med god oppfølging i etterkant og vedlikehold av de nye nettverkene og relasjonene som oppstår på en slik reise, vil vi få gode resultater. Vi tror disse skutene er spesielt egnet til å utvikle ungdom; deres modenhet, deres adferd, deres sosial egenskaper og ikke minst deres sosiale nettverk.

På en eller annen måte er likevel det offentlige en del av løsningen.  Vi ønsker å jobbe for samfunnet og bidra der vi kan bidra.  På den måten gjør vi oss fortjent til inntekter som kan sikre Christian Radich et langt liv i Norge.

About Author

client-photo-1
ida