Christian Radichs Ærespris er et samarbeid mellom foreningen Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund.

Målet er å stimulere til økt aktivitet og bredere forståelse for hva seiling er sett i et historisk perspektiv og som del av den norske maritime arven.

Prisen tildeles unge norske seilere i alderen 15-21 år som har utmerket seg med sitt
engasjement for å skape et bedre miljø, fremme seiling generelt eller bidratt til å spre ren seilglede.

Seilforeninger tilsluttet Norges Seilforbund kan nominere en kandidat som tilfredsstiller kravene og gi en fyldig begrunnelse til NSF innen 1. september hvert år. Vinneren blir utpekt av en jury som er satt sammen av Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund. Prisen deles ut under Seilergallaen på høsten hvert år.

Prisen består av et ukelangt tokt med Christian Radich til en verdi av rundt 10.000 kroner i det påfølgende år. Den gjelder om ønskelig deltakelse i Tall Ships Race, såfremt Christian Radich deltar i regattaen det aktuelle året. Prisvinneren får dekket reisen til og fra Christian Radich.

Vinneren forplikter seg til å sende inn en reiseskildring (foto, video og/eller tekst) fra toktet som fritt kan benyttes av Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund.