Christian Radichs Ærespris ble opprettet i 2016 som et samarbeid mellom foreningen Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund.

Christian Radichs Ærespris har som formål å stimulere til økt aktivitet og forståelse for hva seiling er, samt å bidra til kunnskap om den norske maritime arven. Æresprisen deles i 2022 ut for femte gang.

Prisen tildeles unge norske seilere i alderen 15-21 år som har utmerket seg med sitt engasjement for å skape et bedre miljø, fremme seiling generelt eller bidratt til å spre ren seilglede.

Seilforeninger tilsluttet Norges Seilforbund kan nominere kandidater, og vinneren blir utpekt av en jury som er satt sammen av Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund. Prisen deles ut under den store seilergallaen hvert år.

Prisen består av et ukelangt tokt med Christian Radich til en verdi av rundt 10.000 kroner i det påfølgende år. Den gjelder om ønskelig deltakelse i Tall Ships Race, såfremt Christian Radich deltar i regattaen det aktuelle året. Prisvinneren får også dekket reisen til og fra Christian Radich.

I tillegg får vinneren et bilde av Christian Radich malt av Didrik Hvoslef-Eide som blant annet er kjent for sine tegninger i «Seilas».

Vinneren forplikter seg til å sende inn en reiseskildring (foto, video og/eller tekst) fra toktet som fritt kan benyttes av Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund.

 

Christian Radichs Ærespris er delt ut til:
2022 Emil Schøning-Olsen fra Tønsberg Seilforening.

2019 Øyvind Solbakken fra Soon Seilforening.
2018 Sindre Bakke fra Bundefjorden Seilforening
2017 Emil Bauck og Daniel Brandtzæg Andersen begge fra Oslo Seilforening
2016 Oda Hansen fra Ålesunds Seilforening

Årets vinner Emil Schøning-Olsen