Du kalles medseiler, fordi du blir med på arbeidet om bord. Det kreves ingen forkunnskaper om seiling for å bli med den imponerende skuta på tokt. Hvor mye vi seiler på hvert tokt er avhengig av vær og vind. Hvis vindene ikke går vår vei, må vi gå for motor.

Du deltar i arbeidet om bord og oppgaver tilpasses dine evner og interesser.

Jo flere som jobber med seilene i riggen, jo mer vil skuta kunne seile. Det er en god følelse og et flott syn når motoren slås av og skuta går for fulle seil. Det trengs også folk på dekk, til å dra i tau. Ønsker du ikke å entre riggen, sier du fra til vaktleder. På stille vakter bruker vi ofte tiden til å lære deg om knuter, seil og sjømannskap.

 

Her er eksempler på oppgaver du kan ha om bord som medseiler:

Utkikk: Da er man plassert helt forut, og melder alt som observeres i sjøen: Båter, fiskeredskap, vrakrester eller annet flytende gods. Skipsklokken brukes til å gi signaler akterover.

Rormann: Da står man til rors og styrer skipet under faste besetningens veiledning. Dette er for mange et stort høydepunkt.

Brann- og sikkerhetsvakt: Sikkerhetsvakten patruljerer hver halvtime etter oppsatt sikkerhetsrunde, og varsler om varme, brann, lekkasjer og påser at dører er forsvarlig lukket.

Byssevakt:En fra hver vakt får pantry vakt der de hjelper til med oppvask og opp skvær etter måltidene.

Andre oppgaver: Når medseiler ikke er tildelt en spesiell vakttjeneste, må man delta i seilmanøver, alminnelig vedlikeholdsarbeid eller hjelpe til med noe vasking eller pussing.