Som medseiler tar du del i den daglige driften og arbeidet om bord. Det kreves ingen forkunnskaper om seiling for å bli med oss på tokt, og all nødvendig opplæring vil bli gitt.
Hvor mye vi seiler på hvert tokt avhenger av vær og vind, men hvis vindene ikke er på vår side har vi en motor til å hjelpe oss fremover.
Når du mønstrer om bord, blir du tildelt et av tre vaktlag:
12 – 16 / 24 – 04
04 – 08 / 16 – 20
08 – 12 / 20 – 24

Det vil bli gitt nødvendig opplæring i de forskjellige sjøvaktene, sikkerhet og riggtrening kort tid etter ankomst om bord. Etter avgang fra havn er mannskapet om bord avhengig av hjelp fra medseilere for å sette seil, gjøre seilmanøver og generelt få skuta fremover. Jo flere som entrer riggen for å jobbe med seil, jo mer vil skuta kunne seile.
Det er en magisk opplevelse og spektakulært syn når motoren slås av og skuta går for fulle seil.

Det er også behov for folk på dekk til å dra i tau og gjøre annet arbeid for å kunne sette seil. Ønsker du ikke å entre riggen er det bare å si ifra til en av vaktlederne, men det anbefales å prøve. Vi gjør oppmerksom på at man ikke kan endre rigger hvis man bruker medisiner med rød trekant (f.eks. sjøsykemedisiner)

Eksempler på arbeidsoppgaver om bord som medseiler:

Utkikk
Man står på bakken (helt forut på skuta) og melder om alt som observeres i sjøen: Båter, fiskeredskapet, vrakrester, hvaler eller alt annet flytende godt. Skipsklokken brukes til å gi signaler akterover til rormann.
Rormann
Man står til rors og styrer skipet under den faste besetningens veiledning.
Brann- og sikkerhetsrunder
Sikkerhetsvakten patruljerer skuta hver halvtime etter oppsatt sikkerhetsrunde, og varsler om varme, brann, lekkasjer og påser at dører er forsvarlig lukket.
Byssevakt
En fra hvert vaktlag blir tildelt pantryvakt, der man hjelper til med oppvask og oppskvær etter måltidene.
Andre oppgaver
Når medseiler ikke er tildelt en av sjøvaktene eller byssevakt, deltar man i seilmanøver, alminnelig vedlikehold, vask og pussing eller deltar i undervisning i seilteori e.l.