Christian Radich søker frivillige

Christian Radich drives av et profesjonelt mannskap på 30 (15 per vakt), støttet av en stab på 4 på land. For å kunne tilby enda bedre tjenester og opplevelser for våre medseilere og kunder, og samtidig sikre økonomien til skuta og stiftelsen, søker vi hjelp fra våre venner som ønsker å bidra som frivillig ombord.

Vi trenger frivillige til ulike oppgaver stort sett på alle våre tokt og arrangementer. Dette kan være i forbindelse med fjordturer i Oslofjorden en ettermiddag/kveld i mai/ juni, det kan være på seiltokt som går over noen dager eller uker, det kan være i forbindelse med Tall Ship Race, det kan være 2-3 uker vedlikehold i desember/januar i Las Palmas  eller det kan være 4 uker på tokt med Windjammer ungdommene våre.

Oppgaven kan være å hjelpe til med servering og rydding på fjordturene, være forpleiningsassistent eller «medic» på seiltokt, drive vedlikeholdsarbeid på dekk eller rigg eller være frivillig voksen når vi reiser med Windjammer ungdom i 4 uker. Vi dekker alle kostnader ombord og i visse tilfeller reisekostnader til og fra skuta.

Vi vil tilby alle som melder seg som frivillig et kort opphold på skuta i mai hvert år for å gjennomføre nødvendig sikkerhetsopplæring og opplæring i de oppgaven som vi ønsker hjelp til å løse.

Under Tall Ships Race prioriteres unge frivillige. Les mer om de generelle betingelsene for å være frivillig her

Turene vi skal ha til neste år kan du se her. 

Vi har behov for en frivillig fotograf på hver tokt. Som fotograf må du også kunne bidra til å gjøre andre oppgaver om bord.

Turene for Windjammer prosjektet kan du se her. Vi skal i tillegg ha et verksted opphold på Las Palmas fra 1 – 26.januar.

De som ønsker å melde seg som frivillig bruker søknadsskjema nedenfor:

Ditt navn

Alder

E-post

Adresse:

Postnummer

Poststed

Mobiltelefon

Yrke/utdanning

Noter hvilken tur du ønsker å delta på

Noter hvilke datoer som passer for deg

Noter tre ting du mener vil komme godt med i arbeid om bord

Noter her hvis du er fotograf

Har du spørsmål ta kontakt på epost frivillig@radich.no