Christian Radich søker frivillige

Christian Radich drives av et profesjonelt mannskap på 30 (15 per vakt), støttet av en stab på 4 på land. For å kunne tilby enda bedre tjenester og opplevelser for våre medseilere og kunder, og samtidig sikre økonomien til skuta og stiftelsen, søker vi hjelp fra våre venner som ønsker å bidra som frivillig ombord. Vi trenger frivillige til ulike oppgaver stort sett på alle våre tokt og arrangementer. Dette kan være i forbindelse med fjordturer i Oslofjorden en ettermiddag/kveld i mai/ juni, det kan være på seiltokt som går over noen dager eller uker, det kan være i forbindelse med Tall Ship Race,  eller det kan være 4 uker på tokt med Windjammer ungdommene våre.

Vi ønsker at de som skal være frivillig hos oss, har seilt med oss tidligere.

Oppgaven kan være å hjelpe til med servering og rydding på fjordturene, være forpleiningsassistent eller «medic» på seiltokt, drive vedlikeholdsarbeid på dekk eller rigg eller være frivillig voksen når vi reiser med Windjammer ungdom i 4 uker.

Vi dekker alle kostnader ombord og i visse tilfeller reisekostnader til og fra skuta.

Vi vil tilby alle som melder seg som frivillig et kort opphold på skuta i mai hvert år for å gjennomføre nødvendig sikkerhetsopplæring og opplæring i de oppgaven som vi ønsker hjelp til å løse. Under Tall Ships Race prioriteres unge frivillige.

Les mer om de generelle betingelsene for å være frivillig her

Turene vi skal ha til neste år kan du se her. 

Les mer om det å være frivillig under fjordsesongen her

Vi har behov for en frivillig fotograf på hver tokt. Som fotograf må du også kunne bidra til å gjøre andre oppgaver om bord.

Har du spørsmål ta kontakt på epost frivillig@radich.no

Aldersgrense: Man må ha fylt 18 år for å være frivillig om bord Christian Radich.

Erfaring: Alle som skal være frivillig må ha seilerfaring. Vi ønsker også at man skal ha være medseiler om bord.

Frivillig sersjant: Vi søker etter frivillig serjant. Hva som kreves av er sersjant kan du lese her. 

Frivillig medic:  Vi søker etter frivillig medic. Hva som kreves av medic kan du lese her. 

Turene for Windjammer prosjektet kan du se her.

Informasjonsmøte: Onsdag 22. mai kl 17-21:00 blir det informasjonsmøte for frivillige om bord på skuta i Oslo. Påmelding sendes til frivillig@radich.no

De som ønsker å melde seg som frivillig bruker søknadsskjema nedenfor:

Ditt navn

Alder

E-post

Adresse:

Postnummer

Poststed

Mobiltelefon

Yrke/utdanning

Noter hvilke tur/periode du ønsker å delta på

Noter hvilke datoer som passer for deg

Skriv litt om din seilerfaring

Noter tre ting du mener vil komme godt med i arbeid om bord

Noter her hvis du er fotograf