Christian Radich søker frivillige

Er du frivillig er du med i den daglige driften av skipet og oppgavene kan være mange, blant annet,  sjøvakter, servering, oppvask, vask, vedlikehold eller å være mentor for våre Windjammer ungdom.

Christian Radich drives av et profesjonelt mannskap på 30 (15 per vakt), støttet av en stab på 7 på land. For å kunne tilby enda bedre tjenester og opplevelser for våre medseilere og kunder, og samtidig sikre økonomien til skuta og stiftelsen, søker vi hjelp fra våre venner som ønsker å bidra som frivillig om bord. Vi trenger frivillige til ulike oppgaver stort sett på alle våre tokt og arrangementer. Dette kan være i forbindelse med fjordturer i Oslofjorden en ettermiddag/kveld i mai/ juni, det kan være på seiltokt som går over noen dager eller uker, det kan være i forbindelse med Tall Ship Race,  eller det kan være 4 uker på tokt med Windjammer ungdommene våre.

Vi ser helst at man er om bord i 3 uker eller mer. Vi dekker alle kostnader om bord og i visse tilfeller reisekostnader til og fra skuta.

Les mer om de generelle betingelsene for å være frivillig her       Turene vi skal ha til fremover kan du se her. 

Har du spørsmål ta kontakt på epost frivillig@radich.no

Aldersgrense: Man må ha fylt 18 år for å være frivillig om bord Christian Radich.

Erfaring: Alle som skal være frivillig på dekk bør ha seilerfaring, men annen relevant erfaring eller om du er om bord i en lengre periode kan kompensere for manglende seilerfaring.

Ønsker du å være frivillig? Søk her

Har du lyst til å bidra til at unge i utenforskap får en ny start i livet, og samtidig få en praksisutveksling som
er helt unik?

Vi trenger frivillig veileder på banjer, og frivillig mannskap på dekk.

Som frivillige på banjer vil du bli tildelt hovedansvaret for ett av de tre vaktlagene om bord. Arbeidsplassen er hovedsakelig på banjer, men vil også være på dekk sammen med vaktlaget ditt. I tillegg vil du bo på banjer sammen med ditt vaktlag, og i nært samarbeid med voyageleader og medic bistå med psykososial og eventuell medisinsk oppfølging av deltagere ute på sjøen og ved landlov.

Som frivillig på dekk, vil du være assistent til vaktledere og matroser, og arbeidet vil hovedsakelig være på dekk. Du vil bo på banjer, og vil derfor også ha et medansvar i henhold til livet under dekk.
Vi jobber etter en styrkebasert metode hvor vi har fokus på ressurser og styrker hos den enkelte, og du forventes å være lojal mot opplegget og prosjektet.

Du forventes å:
• Være en tilstedeværende og trygg voksenperson som ser den enkelte.

 • Støtte og motivere til deltakelse i arbeidsoppgavene om bord.
  • Ta opp problemstillinger og gjennomføre selvstendige samtaler fortløpende med de deltakere som har behov for det.
  • Være raus med å gi oppmuntring og konkret ros til deltakerne. Vær lydhør for konstruktiv kritikk.
  • Holde oversikt over ungdommer på ditt vaktlag sin psykiske og fysiske helse – og melde fra til medic ved behov for videre medisinsk oppfølging.

Vi ønsker oss frivillige med mangfoldig bakgrunn:
• Engasjert student ved studier i helse- og sosialfaglige utdanning eller lignende.
• Ferdig utdannede fagfolk innen de samme fagene som ser nytten av en spennende praksisutveksling fra arbeidsplassen.
• Personer med yrkes/livserfaring og et brennende engasjement for unge.

Alle frivillige må delta på en 3-dagers onboarding. Her vil du få bli bedre kjent med Windjammer og vi vil sammen vurdere om du skal bli med videre på et fire-ukers tokt om bord på Christian Radich.

I tillegg er det ønskelig med:
• Variert erfaring fra arbeid innenfor tjenesteområder som retter seg mot ungdom i målgruppen.
• Tidligere erfaring fra seilbåt/skute.

Vi tilbyr:
• Intens og lærerik praksisutveksling med varierte arbeidsoppgaver om bord på en tradisjonsrik seilskute.
• Åpent og inkluderende miljø med engasjerte kolleger som har et sterkt ønske om positiv endring i unges liv.
• Mulighet for å få dekket reisekostnader t/r skuta.
• Innblikk i et spennende livsmestringsprogram som gir unge i utenforskap konkrete mestringsopplevelser.
• Ubeskrivelige naturopplevelser og uforglemmelige reise på en miljøskånsom måte.

Søk her

Som frivillig på dekk ønsker vi at du har disse egenskapene:

 • Er sosial og utadvendt
 • Serviceinnstilt for gjestene om bord
 • Liker å jobbe i et hektisk miljø
 • En sosial person der smilet er naturlig
 • Fysisk god form
 • Selvstendig
 • Har tidligere erfaring fra seilskip

Det vil være behov for 3-6 frivillige på dekk under sommerseongen – vi ser helst at du kan være med i 3 uker.

Søk her

Som frivillig på banjer  ønsker vi at du har disse egenskapene:

 • Er sosial og utadvendt
 • Serviceinnstilt for gjestene om bord
 • Liker å jobbe i et hektisk miljø
 • Ser de små detaljene, og miljøet rundt deg
 • En sosial person der smilet er naturlig
 • Fysisk god form
 • Selvstendig

Det vil være behov for 2 frivillige på banjer under sommersesongen – vi ser helst at du kan være med ca. 3 uker

Søk her

Vi søker etter frivillig medic.

Som medic må du ha tilstrekkelig medisinsk utdannelse som for eksempel allmennlege, akuttlege, paramedic, ambulansefagarbeider, sykepleier, anestesi sykepleier.

Oppgavene om bord vil være:

 • Medic er fri for vakt, men det forventes at hun/han alltid er tilgjengelig.
 • Behandling av fysiske eller psykiske tilfeller/ulykker inkl. administrasjon rundt dette.
 • Om nødvendig ta kontakt med Rogaland Radio ved behov for bistand.
 • Holde orden, og ha oversikt over sykelugaren og øvrig medisinsk utstyr.
 • Ha oversikt over medisin administrasjon.
  • Forslag om bestillinger gjøres i samarbeid med overstyrmannen.
  • Holde undervisning om førstehjelp med besetning og eller elever ved behov
 • Medic deltar i sanitetslag på øvelser og i eventuelle nødssituasjoner
 • Mulighet for å delta i annet arbeid eller aktiviteter i regi av skipet i perioder hvor det er stille medisinsk.
 • Frivillige må følge normalarbeidstiden om bord når skuta er i sjøen. Det vil si: 10t. pr. dag/ 70t. pr. uke. Ligger skuta i havn er det normalt fri på søndager. Dersom det må jobbes på søndag, vil det normalt bli kompensert med en ekstra fridag.
 • Aldersgrense for å være medic er 70 år.
 • Vi betaler reisen for de som er medic mer enn 2 uker om bord.

Søk her

I takt med økt aktivitet i stiftelsen, ønsker vi oss enda flere frivillige. Vi trenger hjelp til administrative oppgaver, blant annet knyttet til livsmestringsprogrammet Windjammer, fotointeresserte som kan hjelpe oss med bildearkivet og annet som kan frigjøre tid slik at de ansatte kan konsentrere seg om Windjammer og de andre seilasene.

 Administrativ jobb – Windjammer

I forbindelse med prosessene forut for ombordstigning på Christian Radich, er det mye som må på plass, herunder sortere og plassere riktig informasjon på riktig sted, samt forberede lister til bruk for både skip og VL. Disse oppgavene søkes løst i en tidsbegrenset periode høst og vår, og da i forbindelse med toktkalenderern. 

Er dette noe du tenker at du kan bidra med over tid, så hører vi gjerne fra deg. 

 1. Gode samarbeidsevner 
 1. Et ønske om å bidra 
 1. God kjennskap til og erfaring med Office 360 
 1. Strukturert og nøyaktig 
 1. Pålitelig 
 1. Løsningsorientert 

Søk her

Venneforeningen holder flere lørdagsdugnader i Oslo hvor entusiastiske og arbeidsomme medlemmer stiller opp på rydding, pussing og lakking i tillegg til en god prat over en matbit. Informasjon om arbeidsoppgaver og tidspunkt blir gitt på epost og på Facebook. Bengt Malm (bengt_m@yahoo.com / tlf: 473 44 629) er dugnadsansvarlig med god hjelp av Vidar Nærby.

Dugnadsgjeng i Sandefjord

Nå har vi hatt lageret på Framnes i Sandefjord i et år og det fungerer veldig godt. Vi har en flott dugnadsgjeng i Oslo, men nå ønsker vi utfordre våre venner i Vestfold og Telemark. Vi ønsker oss en dugnadsgjeng som kan møtes i vårt verksted/lager på Framnes når det er behov for sliping og lakking/maling av kister og annet utstyr fra skuta. Lageret er utstyrt med snekkerverksted, så er du nevenyttig og det frister å bruke tid her til nytte for Christian Radich, ta kontakt med oss.

Søk her