Påmelding

Påmelding av turer skjer online på www.radich.no. Unntaksvis kan Stiftelsen sende faktura, ta kontakt om dette er aktuelt. Fjordturer betales i sin helhet ved bestilling. På øvrige turer vil et depositum på 25% av reisen betales ved bestilling og restbeløpet forfaller en måned før avreise. All påmelding er bindende.

 

Reiseforsikring

Jeg er innforstått med at det er et krav at alle medseilere må ha gyldig reiseforsikring og ulykkesforsikring med vilkår som er dekkende for formålet. Dekningene må være gyldig under hele oppholdet om bord på Christian Radich. Jeg er videre innforstått med at det kan medføre risiko å delta som medseiler ombord på Christian Radich. Personskade kan inntreffe om bord og en dekningsmessig skade vil være dekket av min reise og ulykkesforsikring. Stiftelsen er ikke økonomisk ansvarlig for forsinkelser som måtte oppstå, og er ikke ansvarlig for øvrige reisekostnader.

 

Avbestillingskostnader tokt:

Innbetalt beløp refunderes ikke.

 

Avbestillingskostnader fjordtur:

Inntil en uke før avreise: 25%

Mindre enn en uke: 100%

 

Kansellering av tokt:

Hvis toktet må kanselleres av uforutsigbare forhold (“force majeur”), har medseiler rett til refusjon dersom toktet ikke er påbegynt. Påbegynt tokt og eventuell endring av hjemreise, forutsettes dekket av den enkeltes reiseforsikring.

Helse

Det er viktig at det opplyses om allergier og all medisinbruk må registreres. Vær oppmerksom på at medisiner mister sin effekt ved sjøsyke. Husk å gi beskjed til sersjant og vaktleder om bord dersom du bruker sjøsyketabletter eller sjøsykeplaster (vi anbefaler plaster som fås på resept). Ved bruk av sjøsykemedikamenter kan du ikke delta i riggklatring en viss tid etter inntak.

Dersom det senere skulle komme frem at opplysninger er tilbakeholdt og en medseiler viser seg å være til urimelig stor belastning for øvrige medseilere og besetning, eller å utgjøre en fare for seg selv eller andre, kan vedkommende bli satt i land på et sted og tidspunkt som kapteinen ombord finner hensiktsmessig. Videre kostnader til hjemreise etc. må dekkes av medseileren.

Disse reglene gjelder ikke for fjordturer, men har du bevegelseshemning, må du gi beskjed om det ved bestilling av turen.

Personopplysninger

Fordi du seiler som medseilere om bord på tokt, må Stiftelsen innhente personopplysninger som sendes til havnemyndigheter i avgangs- og ankomsthavn. Disse blir behandlet konfidensielt i Stiftelsen og informasjonen slettes i våre arkiver 14 dager etter seilasen.

Under tokt og fjordtur kan det bli tatt bilder av medseilere og skuta, Stiftelsen forbeholder seg retten til å bruke slike bilder i markedsføringsøyemed, både på nett og på trykk.

Avgang- og ankomsttider

Endringer i avgangs- og ankomsttider kan forekomme, og man må ta høyde for dette når man bestiller annen transport. Ankomsten kan bli tidligere, men du kan bo om bord til oppgitt ankomsttid. Vi kan også risikere at det er ventetid inn til kai. Du må ta hensyn til dette ved bestilling av transport til og fra skuta. Reise til og fra havner er ikke inkludert i toktprisen.

 

Aldersgrense

Nedre aldersgrense er 12 år (på avreisedato) i følge med foresatte.

Grensen for å reise alene og/eller delta på regattaer er 15 år.

Vi har nulltoleranse for alkoholbruk for medseilere under 18 år, også i utenlandske havner.

Klagefrist

En eventuell klage på reisen må gjøres skriftlig til Stiftelsen innen en måned etter toktet, enten pr. e-post til postmaster@radich.no eller pr brev til Stiftelsen Christian Radich, Akershusstranda 9, 0150 Oslo. Tvistemål løses i henhold til norsk lov og norsk jurisdiksjon.

Oslo 01.10.2018­­­­­