Påmelding

Du kan enten melde deg på online, på www.radich.no, da betales hele beløpet for toktet ved påmelding. Alternativt kan du sende inn registreringsskjema til postmaster@radich.no. Da får du tilsendt et reisedokument med betalingsinformasjon. Velger du dette, tilkommer et administrasjonsgebyr på kr 150. Et depositum på 25% av reisen forfaller da 14 dager etter bestilling, og restbeløpet forfaller en måned før avreise. Dette betales i nettbanken, husk KID nummer. All påmelding er bindende.

Innsjekking

Innsjekking er 2 timer før avgang, dersom det ikke er gitt annen informasjon.

Avgang- og ankomsttider

Endringer i avgangs- og ankomsttider kan forekomme, og man må ta høyde for dette når man bestiller annen transport. Ankomsten kan bli tidligere, men du kan bo om bord til oppgitt ankomsttid. Vi kan også risikere at det er ventetid inn til kai. Du må ta hensyn til dette ved bestilling av transport til og fra skuta. Reise til og fra havner er ikke inkludert i toktprisen.

Reiseforsikring

Medseilere må ha gyldig reiseforsikring. Uhell med personskade kan inntreffe, arrangør og besetning er ikke ansvarlig utover det skipets forsikring dekker. Tvistemål løses etter norsk lov.

NB: Stiftelsen er ikke økonomisk ansvarlig for forsinkelser som måtte oppstå, og er ikke ansvarlig for øvrige reisekostnader.

Avbestillingskostnader

Mer enn 60 dager før avgang: Administrasjongebyr kr 150,-.

15-59 dager før avgang: 50%

Mindre enn 15 dager før avgang: Full pris

Kansellering av tokt

Hvis toktet må kanselleres av uforutsigbare forhold (”force majeur”), har medseilere rett til refusjon dersom toktet ikke er påbegynt. Påbegynt tokt og eventuell endring av hjemreise, forutsettes dekket av den enkeltes reiseforsikring.

Aldersgrense

Nedre aldersgrense er 12 år (på avreisedato) i følge med foresatte. Grensen for å reise alene og/eller delta på regattaer er 15 år. Vi har 0-toleranse for alkoholbruk for medseilere under 18 år, også i utenlandske havner.

Rabatter og Stipend

Ungdom under 26 år får 15% rabatt på regattaer (gjelder fra 15 år) og 10% rabatt på øvrige tokt.

Ungdom mellom 15 – 26 år kan søke stipend hvis de deltar på regattaer, hos Norsk Seiltreningsallianse: www.nsta.no

Helse

Alle med normalt god helse kan seile med Christian Radich. Vi forventer at flest mulig også entrer riggen, men ønsker du ikke det, sier du fra til besetningen. Har du en helsemessig begrensing må dette vurderes nærmere. For mange er sjøen et fremmed element og helsemessige begrensinger du ikke tenker over til daglig kan forsterkes om bord. Det forventes at alle ombord er i stand til å ta vare på seg selv da besetningen ikke har kapasitet til å yte ekstra hjelp til den enkelte. En helsemessig begrensing vil forsterkes ytterligere i dårlig vær. Dersom du benytter rullestol eller krykker, kan du ikke delta på tokt.

Det er viktig at det opplyses om allergier og all medisinbruk må registreres. Vær oppmerksom på at medisiner mister sin effekt ved sjøsyke. Husk å gi beskjed til sersjant og vaktleder om bord dersom du bruker sjøsyketabletter eller sjøsykeplaster (vi anbefaler plaster som fås på resept). Ved bruk av sjøsykemedikamenter kan du ikke delta i riggklatring en viss tid etter inntak.

Alle over 70 år må levere en helseerklæring fra sin lege som ikke er eldre enn 3 måneder før toktets start.

Dersom det senere skulle komme frem at opplysninger er tilbakeholdt og en medseiler viser seg å være til urimelig stor belastning for øvrige medseilere og besetning, eller å utgjøre en fare for seg selv eller andre, kan vedkommende medseiler bli satt i land på et sted og tidspunkt som kapteinen ombord finner hensiktsmessig. Videre kostnader til hjemreise etc. må dekkes av medseileren.

Personopplysninger

Stiftelsen kan lagre personopplysninger for å kunne sende informasjon om fremtidige tokt. Medseilere må henvende seg til kontoret dersom de ønsker å reservere seg mot dette. Under tokt kan det bli tatt bilder av medseilere og skuta, Stiftelsen forbeholder seg retten til å bruke slike bilder i markedsføringsøyemed, både på nett og på trykk.

Klagefrist

En eventuell klage på reisen må gjøres skriftlig til Stiftelsen innen en måned etter toktet, enten pr. e-post til postmaster@radich.no eller pr brev til Stiftelsen Christian Radich, PB 666 Sentrum, 0106 Oslo

Oslo 4/11.2016