Som hovedregel kan du besøke www.radich.no og www.windjammer.no uten å fortelle oss hvem du er eller andre opplysninger om deg selv. For å være kunde, leverandør og samarbeidspartner hos oss trenger vi enkelte personopplysninger om deg.  

Denne personvernerklæringen gjelder for Stiftelsen Christian Radich(vi). Vi er databehandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.  

 1. Hvem vi behandler personopplysninger om 

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer: 

 • Kontaktpersoner hos våre leverandører, samarbeidspartnere og kunder 
 • Besøkende på våre nettsider 
 • De som sender henvendelser til oss via kontaktskjema på våre nettsider 

 

 1. Når kan vi innhente opplysninger om deg? 

Med personopplysninger menes alle opplysninger som kan knyttes til deg som person. Vi må ha en grunn til å innhente opplysninger. Opprettelse av kundeforhold til deg kan være en slik grunn. Vi vil i de tilfellene kun hente opplysninger som er nødvendige og relevante for kundeforholdet. 

 1. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine? 

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet. 

Tilgang til personopplysninger er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver. Vi har vedtatt interne IT-retningslinjer, og vi foretar jevnlig opplæring av ansatte med hensyn til sikkerhet og bruk av IT-systemer. 

Opplysningene vi har om deg blir lagret av databehandlere på vår server som vi eier og er plassert om bord i skipet og hos Lantech AS. Serveren er VPN-sikret. Andre systemer (databehandlere) vi bruker er 24SevenOffice, Office365 fra Microsoft, MailChimp, Superoffice, Berg Hansen, Nettskjema og et bookingprogram som er levert av Adventuretech AS (Bilberry). Dine personopplysninger håndteres av ansatte i stiftelsens administrasjon, skipets mannskap og relevante myndigheter. Disse oppbevarer og behandler opplysningene på vegne av Stiftelsen Christian Radich, i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende personopplysningslov.  Vi vil aldri selge opplysninger om deg, og heller ikke dele eller utveksle informasjon uten din tillatelse. 

For brukere som sender skjema inn på dette nettstedet lagres det også personopplysninger som de oppgir. Kontakthenvendelser slettes etter 1 år. 

Fordi du seiler som medseiler om bord på tokt, må Stiftelsen sende personopplysninger til havnemyndigheter i avgangs- og ankomsthavn. 

Under tokt kan det bli tatt bilder av medseilere og skuta, Stiftelsen forbeholder seg retten til å bruke slike bilder i markedsføringsøyemed, både på nett og på trykk. 

 1. Hva bruker vi personopplysningene dine til? 

Personopplysningene dine skal kun brukes til det konkrete formål de er innhentet for og informasjon til deg om vår virksomhet i form av nyhetsbrev og tilbud. Vi trenger opplysningene for å etablere en avtale med deg og for å få registrert bestillingen korrekt i våre systemer for å oppfylle de forpliktelser som vi har påtatt oss overfor deg gjennom avtalen. 

 1. Hvem utleverer vi opplysninger til? 

Personopplysninger som du utleverer til oss, blir kun utlevert til våre ledere på skipet på de seilaser det er nødvendig. Vi er i tillegg pålagt ved lov å dele dine personopplysninger med tollvesen, immigrasjonsmyndigheter, havnemyndigheter og andre offentlige myndigheter hvor vi er pålagt dette i henhold til lovverk i og utenfor Norge. 

 1. Dette er rettighetene dine 

Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene. 

Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser ved å inkludere en link til avregistreringsskjema i hver enkelt henvendelse. Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake med henblikk på denne behandlingen ved å rette en henvendelse til oss om dette. 

Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte. 

Be om retting eller sletting: Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn. 

Dataportabilitet: I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss, i et maskinlesbart format. 

Dersom det er teknisk mulig, vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til andre firmaer. 

Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. 

 1. Endringer i personvernerklæringen 

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette. 

 1. Kontakt, endringer og oppdatering av personvernerklæring  

Stiftelsen Christian Radich forplikter seg løpende til å oppfylle kravene i personopplysningsloven. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring eller til hvordan vi bruker personopplysningene dine kan du kontakte oss på postmaster@radich.no eller ringe oss på +47 22 47 82 70. 

 1. Informasjonskapsler 

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies). En cookie er en fil som lagres i din nettleser, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og deres samarbeidspartnere kan benytte cookies. Formålet med cookies er blant annet å; 

Registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet (statistikk) 

Utvikle og forbedre nettstedet 

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. 

Ved å gå inn på nettstedet samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren. Mer informasjon om hvordan du utfører dette finner du på Nettvetts nettsider. Du kan også slette eksisterende cookies. Dersom du velger å slette eller ikke akseptere cookies kan du oppleve redusert funksjonalitet på enkelte nettsteder.