Stiftelsens formål er å bevare Christian Radich for fremtidige generasjoner gjennom aktiv drift. Christian Radich skal primært drive som skoleskip.
I tillegg skal skipet kunne benyttes til andre formål, slik som seiltokt og charter, og kunne tjene som representant for sjøfartsnasjonen Norge.

Ansatte ombord og på land
Totalt antall ansatte ombord på skuta er 30 personer.
Det seiles til enhver tid med et mannskap på minimum 15, om sommeren opptil 20 personer.
På land er det 4 ansatte.

Stiftelsens styre
Stiftelsen Christian Radich har følgende styremedlemmer:

STYRELEDER:

Olav Sollie

STYREMEDLEMMER:

Kari Vesterby

Øistein Dahl

Harald Strømme

Anders Mjaaland

Sigurd Molstad Dale

Eric Jacobs

Trond Sandø

 

 

Årsberetninger 

2018: Årsrapport 2018

2019: Årsrapport 2019