Stiftelsens formål er å bevare Christian Radich for fremtidige generasjoner gjennom aktiv drift. Christian Radich skal primært drive som skoleskip.
I tillegg skal skipet kunne benyttes til andre formål, slik som seiltokt og charter, og kunne tjene som representant for sjøfartsnasjonen Norge.

Ansatte ombord og på land
Totalt antall ansatte ombord på skuta er 30 personer.
Det seiles til enhver tid med et mannskap på minimum 15, om sommeren opptil 20 personer.
På land er det 4 ansatte.

Stiftelsens styre
Stiftelsen Christian Radich har følgende styremedlemmer:

STYRELEDER:

Eric Jacobs

STYREMEDLEMMER:

Kari Vesterby

Øistein Dahl

Harald Strømme

Anders Mjaaland

Sigurd Molstad Dale

Trond Sandø

Olav Sollie

 

Årsberetninger 

2021: Radichlogg 2021

2020: Radichlogg 2020

2019: Radichlogg 2019

2018: Radichlogg 2018