Stiftelsens formål er å bevare Christian Radich for fremtidige generasjoner gjennom aktiv drift. Christian Radich skal primært drive som skoleskip.
I tillegg skal skipet kunne benyttes til andre formål, slik som seiltokt og charter, og kunne tjene som representant for sjøfartsnasjonen Norge.

Ansatte ombord og på land
Totalt antall ansatte ombord på skuta er 30 personer.
Det seiles til enhver tid med et mannskap på minimum 15, om sommeren opptil 20 personer.
På land er det 4 ansatte.

Stiftelsens styre
Stiftelsen Christian Radich har følgende styremedlemmer:

Olav Sollie (styreleder)
Jan Tenvig
Kari Vesterby
Per Helge Møller
Astrid S. Steen
Eric Jacobs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Øistein Dahl

Christian Radich søker fortsatt etter varig vinterbeskjeftigelse

Etter at Sjøforsvarets skoler sa opp sin avtale fra 2015 lyktes man med å etablere en skoleskipsordning for matroselever som ikke hadde læreplass.
Dette sikret fortsatt vinterbeskjeftigelse i to år, og alle elever fikk fagbrev.
Vi arbeider for en permanent skoleskipsordning, men har foreløpig ikke fått gjennomslag for dette.
I vintersesongen 2017/2018 seiler skuta transatlantisk, med spennende etapper i Karibien.
I sommersesongen vil driften gå som vanlig med fjordturer, skoletokt og sommertokt.

Årsberetninger 

Her kan du laste ned og lese årsberetningen 2016: Årsrapport 2016

Tidligere årsberetninger:

Årsberetning 2015

Årsberetning 2014

Årsberetning 2013

Årsberetning_2012