Stiftelsens formål er å bevare Christian Radich for fremtidige generasjoner gjennom aktiv drift. Christian Radich skal primært drive som skoleskip.
I tillegg skal skipet kunne benyttes til andre formål, slik som seiltokt og charter, og kunne tjene som representant for sjøfartsnasjonen Norge.

Ansatte ombord og på land
Totalt antall ansatte ombord på skuta er 30 personer.
Det seiles til enhver tid med et mannskap på minimum 15, om sommeren opptil 20 personer.
På land er det 4 ansatte.

Stiftelsens styre
Stiftelsen Christian Radich har følgende styremedlemmer:

Kari Margrete Vesterby (Styreleder)
Erik Sundheim
Line Lunde
Bjørn Jakobsen
Anne Rui
Harald Kristian Sundbye
Jorun Synnøve Lie Aarud
Vidar Nærby

 

Årsberetninger 

Her kan du lese årsberetningen 2019: Årsrapport 2019