Om stiftelsen

Stiftelsens formål er å bevare Christian Radich for fremtidige generasjoner gjennom aktiv drift. Christian Radich skal primært drive som skoleskip. I tillegg skal skipet kunne benyttes til andre formål, slik som seiltokt og charter, og kunne tjene som representant for sjøfartsnasjonen Norge.

Ansatte ombord og på land
Totalt antall ansatte ombord på skuta er 30 personer. Det seiles til enhver tid med et mannskap på minimum 15 personer, noen blir i tillegg ansatt for sommersesongen. Da har vi et mannskap på ca. 20 ansatte om bord. På land er det 3 ansatte.

Stiftelsens styre
Stiftelsen Christian Radich har følgende styremedlemmer:

Olav Sollie (styreformann)
Jan Tenvig
Kari Vesterby
Per Helge Møller
Astrid S. Steen
Eric Jacobs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Øistein Dahl

Christian Radich fortsetter som skoleskip sesongen 2016/17

Etter at Sjøforsvarets skoler sa opp sin avtale har det vært et intenst arbeid for å finne alternativ beskjeftigelse i vintermånedene. Fra og med september 2015 er Christian Radich skoleskip for elever på VG3, maritime fag. I løpet av skoleåret vil de få full kompetanseutvikling i henhold til Sjøfartsdirektoratets minstekrav slik at de kan meldes opp til fagprøve i matrosfaget etter mai. I sommersesongen vil driften gå som vanlig med fjordturer, skoletokt og sommertokt. Med dette er det sikret helårsdrift for skuta.

Årsberetninger 

Her kan du laste ned og lese årsberetningen 2016: Årsrapport 2016

Tidligere årsberetninger:

Årsberetning 2015

Årsberetning 2014

Årsberetning 2013

Årsberetning_2012