Christian Radich Venners formål er å arbeide for bevaring av Sk/S Christian Radich som sjøgående, norsk fullrigger. Foreningens midler skal benyttes til beste for Christian Radich. Venneforeningens hovedoppgave vil fortsatt være å øke medlemsmassen og ta vare på eksisterende medlemmer. Dette for å styrke økonomien, som bidrag i forbindelse med restaurering, utskifting og nødvendig vedlikehold av skuta.

Bilderesultat for facebook ikon

 

Bli venn med oss på facebook og hold kontakten med andre Christian Radich-venner.

 

 

Innkalling til

Årsmøte for 2020 i Christian Radichs Venner  

På grunn av koronasituasjonen og myndighetenes restriksjoner på større møter, har styret funnet det nødvendig å også i 2021 avholde årsmøtet digitalt. Erfaringsmessig er behandlingen av de obligatoriske årsmøtesakene våre mye en rutinesak, og styret har derfor besluttet å avholde avstemningen via en stemmeseddel send som link i e-post.

Sakslisten er gjengitt i Christian Radich Nytt 1/2021 som kom i postkassen til medlemmene rett før påske.  

Sted: Årsmøtet blir avholdt elektronisk ved innhenting av stemmer via vedlagte link.

Stemmefrist: Torsdag 22.april 2021

Stemmeseddel: Benytt følgende link til å avgi din stemme: https://forms.gle/KF1RKFdPFhK2RAQ47

For å være stemmeberettiget, må medlemskontingent for 2020 være innbetalt innen 22.april 2021. 

Her finner du saksdokumentene: Årsmøter

Årets Vennetur

Årets Vennetur arrangeres søndag 06. juni fra og til Akershuskaia, kl 1200  -1600. Registrer deg på tur her, og husk å forhåndsbestille maten: Vennetur.

Christian Radich Nytt nr 1/2021

Magasinet kommer i postkassen i begynnelsen av april. Du kan også lese det her: CR-nytt

Bli medlem

Medlemskap i Christian Radichs Venner er viktigere enn noensinne, Vårt hovedformål er å støtte Christian Radich. Gjennom årene har Christian Radichs Venner bidratt med store økonomiske bidrag til skuta, ikke minst takket være medlemskontingenten. Derfor er hvert medlem viktig for oss, trykk på bli medlem og les mer om de forskjellige medlemskapene.

Medlemsregister

Vennligst meld fra om adresseforandringer, dette hjelper oss med å holde vårt medlemsregister oppdatert til enhver tid. Vi ber også om at du sender oss din e-post adresse og mobiltelefon nummer til vårt medlemsregister: postmaster@radich.no

Christian Radichs Ærespris

Christian Radichs Ærespris er et samarbeid mellom foreningen Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund. Les mer