Alle med normalt god helse kan seile med Christian Radich. En viktig del av opplevelsen for alle medseilerne er at skuta seiler mest mulig. Alle må bidra om bord og være aktive på sine vakter. Vi forventer at flest mulig også entrer riggen, men ønsker du ikke det, sier du fra til besetningen. Har du en helsemessig begrensing må dette vurderes nærmere. For mange er sjøen et fremmed element og helsemessige begrensinger du ikke tenker over til daglig kan forsterkes om bord. Det forventes at alle ombord er i stand til å ta vare på seg selv da besetningen ikke har kapasitet til å yte ekstra hjelp til den enkelte. En helsemessig begrensing vil forsterkes ytterligere i dårlig vær. Dersom du benytter rullestol eller krykker, kan du ikke delta på tokt.

Det er viktig at det opplyses om allergier og all medisinbruk må registreres. Vær oppmerksom på at medisiner mister sin effekt ved sjøsyke. Husk å gi beskjed til sersjant og vaktleder om bord dersom du bruker sjøsyketabletter eller sjøsykeplaster (vi anbefaler plaster som fås på resept).

Sjøsykemedisiner og riggarbeid.

Etter faglig vurdering av farmasøyt estimeres det at risiko for bivirkninger (og derfor forbud mot arbeid i høyden) ved bruk av Scopoderm Depotplaster 1 mg/72 timer (scopolamin), er over etter 48 timer fra “plasteravtaking”. For Postafen 25mg (meklozin) tabletter mot sjøsyke, gjelder 48 timer etter “inntak av siste tablett”. Unntatt fra dette er individer med avvik i lever eller nyrefunksjon.

Dersom det senere skulle komme frem at opplysninger er tilbakeholdt og en medseiler viser seg å være til urimelig stor belastning for øvrige medseilere og besetning, eller å utgjøre en fare for seg selv eller andre, kan vedkommende medseiler bli satt i land på et sted og tidspunkt som kapteinen ombord finner hensiktsmessig. Videre kostnader til hjemreise etc. må dekkes av medseileren.

Folkehelseinstituttet anbefaler vaksiner ved reiser til enkelte områder og land. Hvilke vaksiner avhenger av hvor man skal reise, type bosted, hygieniske forhold og lengden på oppholdet. Da flere av våre medseilere sikkert har planlagt reiser i land før eller etter tokt, henviser vi til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Last ned: Helseskjema