Kari Vesterby: Styreleder, sekretær
Erik Sundheim: Nestleder og ansvarlig for Christian Radichs ærespris
Line Lunde: Styremedlem, økonomiansvarlig

Anne Rui: Styremedlem, sekretær, verve- og medlemsansvarlig, kommunikasjonsansvarlig:
Harald Sundbye: Styremedlem, messeansvarlig og redaksjonsansvarlig Chr. Radich Nytt
Jorun Lie Aarud: Styremedlem, messeansvarlig, ansvar for medlemskvelder og sosiale aktiviteter
Vidar Nærby: Styremedlem, ansvarlig for Vennetur
Bjørn Jakobsen: Styremedlem, dugnadsansvarlig

Fredrik Michelet: Revisor

Kari Vesterby

Kontakt vår styreleder på e-post: kari.vesterby@gmail.comCRVnyLogoFarget - Kopi