Kari Vesterby- styreleder/sekretær

Erik Sundheim- nestleder/verve-og medlemsansvarlig og ansvarlig for Chr. Radichs Ærespris

Ine Sponnich – styremedlem/økonomiansvarlig

Bjørn Jacobsen -styremedlem/ dugnadsansvarlig

Kari Heggen-  styremedlem/messeansvarlig og redaksjonsansvarlig Chr. Radich Nytt

Anne Rui- styremedlem/ informasjons-og kommunikasjonsansvarlig

Line Lunde-  styremedlem/ ansvarlig for Vennetur

Ragnar Kvam- styremedlem/ ansvarlig for Chr. Radichs Ærespris og redaksjonsansvarlig Chr. Radich Nytt

Fredrik Michelet – Revisor

Kari Vesterby

Kontakt vår styreleder på e-post: kari.vesterby@gmail.comCRVnyLogoFarget - Kopi