Rabatter SeaNorway: 

Barn 8 – 17 år: 50% (ungdom fra 15 år kan reise alene)

Early bird: 10% – bestill innen 31.01.2023 – kode: Earlybird

 

Rabatter Tall Ships Races 2023: 

Ungdom 15 – 25 år: 20% (ungdom fra 15 år kan reise alene)

Early bird: 10% – bestill innen 31.01.2023 – kode: Earlybird

Ungdom mellom 15 og 25 år kan søke stipend til Tall Ships Races: 

♦ Stipend fra NSTA:

Stipend på kr 2000 etter førstemann til mølla-prinsippet, deles ut av NSTA (Norsk Seilingtreningsallianse). Her finner du mer informasjon og søknadsskjema: Les mer

♦ Stipend fra Christiania Seilskuteklubb:

Christiania Seilskuteklubb støtter ungdom som ønsker å være medseiler under Tall Ships Races, men som ikke har tilstrekkelige midler for å få drømmen oppfylt.

Søknad sendes: postmaster@radich.no med kopi til sven-her@online.no. I søknaden kan du skrive hvorfor du ønsker å være med på Tall Ships Races og hvor mye midler du søker om. I etterkant må du sende oss en historie om toktet du var med på.

♦ Ungdom mellom 15 og 25 år som er fra Agder, kan bli med i Traineeprogrammet til Tall Ships Races Arendal: Les mer

 

Medlemmer av Venneforeningen – Alle tokt inkludert Sea Norway:

Familiemedlemmer, livsvarige medlemmer: 25%. Rabattkode LMCRV. Enkeltmedlemmer som har vært medlem mer enn 5 år: 25%. Rabattkode: LMCRV.

Enkeltmedlemmer, inntil 5 års medlemskap: 10% rabatt. Rabattkode EMCRV

Bedriftsmedlemmer 10% rabatt: Rabattkode: BECRV

Alle medlemmer får 10% på fjordturer. Rabattkode: CRV

I tillegg tilfaller 5% av prisen på toktene venneforeningen.

Det gis kun en type rabatt.