Ungdom under 26 år får 15% rabatt på regattaer (gjelder fra 15 år) og 10% rabatt på øvrige tokt.

Ungdom mellom 15 – 26 år kan søke stipend hvis de deltar på regattaer, hos Norsk Seiltreningsallianse: www.nsta.no