Christian Radichs Gullnål ble stiftet i 2021. Gullnålen skal henge høyt og tildeles personer som har utvist en ekstraordinær innsats og et særlig engasjement for Christian Radich. Den skal være et symbol på en ildsjel som fremmer kunnskap om skutas drift, verdier og historie, og kan også tildeles personer som har bidratt med betydelig frivillig innsats eller spesielt lang ansettelsestid.

Det er Christian Radichs Venner som har utarbeidet kriteriene for utdelingen av gullnålen, og som har ansvaret for utdelinger på passende arrangementer i Venneforeningens regi.

Vinnere av gullnålen:

2021: Clas Jagdum og Olav Sollie

2022: Kim Hua Goh og Knut Nordby

2023: Bengt Malm

Bengt Malm

Kim Hua Goh og Knut Nordby

Olav Sollie

Clas Jagdum