Sersjant søkes til fast stilling om bord i Christian Radich

Ettersom en av våre sersjanter har valgt å søke nye utfordringer søker vi en ny sersjant i 100% fast stilling.

Hovedoppgave: Arbeidsleder for forpleiningen bestående av 1-2 assistenter og frivillige, rapporterer til stuerten. Være vert for medseilere, elever og passasjerer. Organisere aktiviteter på banjer. Koordinere utflukter.

Sersjantens koordinerende funksjon krever et høyt samarbeidsnivå med mannskap, elever, medseilere og passasjerer. Sersjanten skal ønske velkommen og motta medseilerne, organisere køyer og informere om livet under dekk og skipets rutiner på en hyggelig og korrekt måte. Sersjanten forbereder mannskaps- og medseiler lister gjennom bookingsystemet og verifiserer medseilerdata under ombordstigning. Sersjant har ansvaret for ferdigstillelse av mannskap-, medseiler- og passasjerlister for hvert tokt. Under arrangementer og passasjerturer er sersjanten er ansvarlig for bar og servering.

 

Spesifikke arbeidsoppgaver: 

 • Sersjanten ser til at ro, orden og renslighet råder på banjer.
 • Sersjanten skal utarbeide vaktlister for medseilere.
 • Sersjanten har ansvar for at daglige rutiner på banjerdekk, for eksempel sette buffet, oppvask og rengjøring av pantry, bad og toaletter.
 • Under arrangementer til kai og fjordcruise er sersjanten ansvarlig for bar og servering i tett samarbeid med stuert.
 • Sersjanten er ansvarlig for suvenirbutikken og kiosken.
 • Sersjanten undersøker muligheten og organiserer utflukter for medseilere og elever i samarbeid med skipsledelsen og markedssjef.
 • Sersjanten er ansvarlig for arbeidsklær og uniformer.
 • Sersjanten er ansvarlig for periodisk vask og utskiftning av madrasser og sengetøy.
 • Sersjanten er ansvarlig for skipets vaskeri.
 • Sersjanten er ansvarlig for å publisere bilder/tekst fra arrangementer som foregår om bord, og når det er mulig fra land utflukter, i sosiale media.
 • Sersjanten har sikkerhetsfunksjon i henhold til alarminstruks.

 

En god sersjant på Christian Radich har:

 • Gode lederegenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Kunnskap og erfaring med bruk av Office 365.
 • Gode egenskaper i å arbeide med mennesker og spesielt ungdom i utenforskap.
 • Erfaring fra arbeid innen en eller flere av følgende områder, barne – og ungdomsarbeid, arbeid til sjøs, renhold, servering.

Krav til søkere:

 • Gyldig pass
 • Gyldig helseattest for sjøfolk
 • Plettfri vandelsattest for arbeid med barn og unge.
 • STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk
 • STCW Særlige sikringsplikter
 • STCW Krise og passasjerhåndtering.

 

Tiltredelse, lønn, turnus

Tiltredelse senest 16. august, om mulig før.

1:1 rotasjon med 4-6 ukers seilingsperioder, opptil 8 uker utenfor Europa.

Stiftelsene har inngått fastlønnsavtaler basert på NOR 4. avtalen med Særavtale for seilskip i NOR mellom Sjøoffisersforbundet og Rederiforbundet.

 

Om stiftelsen:

Stiftelsen Christian Radichs formål er å bevare skuta for fremtidige generasjoner gjennom aktiv drift. Christian Radich skal primært operere som skoleskip for ungdommer, men kan i tillegg benyttes til andre formål som seiltokt med medseilere, fjordturer og utleie til ulike arrangement. Stiftelsens forretningssted og skipets hjemmehavn er i Oslo.

 

Christian Radich har i dag Windjammer livsmestring som hovedbeskjeftigelse. Windjammer livsmestring er vårt egenutviklede livsmestringsprogram for unge mellom 16-25 år som har droppet ut av samfunnet og “sitter fast” hjemme eller er i risikosonen for å droppe ut. Kjernen er en månedslang seilas om bord på Christian Radich, men like viktig er onboardingsamlingene på land i forkant og oppfølgingsaktivitetene i etterkant av toktet.

 

Programmet retter seg først og fremt mot de ungdommene som er lengst unna å fullføre ordinær videregående opplæring eller skaffe seg praksis eller jobb. Vi mener at vi gjennom Windjammer både kan ta vare på kulturminnet Christian Radich og gjøre en enorm forskjell i unge menneskers liv ved å endre deres narrativ og evne til å ta tak i eget liv. Windjammer og Christian Radich tilbyr en unik mulighet til en ny start i livet, helt ulikt alt annet som tilbys fra det offentlige. Stiftelsen lanserte i januar 2023 kurset Widnjammer lettmatros som gir 16 ungdom i året en grunnutdanning for å arbeide til sjøs. Utenom dette gjør vi forskjellig charter som fjordturer, teambuilding, skoletokt og medseilertokt. Skipet har lange tradisjoner for deltagelse i Tall ships race.

 

Totalt fast ansatte om bord er 30, der 15 er om bord til enhver tid. Vi har som mål om å til enhver tid ha lærlinger i byssa og på dekk og kadett/2. styrmann jr. I tillegg til lønnet mannskap har vi med opp mot 8 frivillige. I driftsselskapet på land jobber det 10 personer.

Søknadsfrist: 15. mars til: daniel@radich.no

Spørsmål om stillingen: Daniel Ingebretsen, tlf: 941 66491