Matros søkes til fast stilling

En av våre matroser har valgt å søke nye utfordringer har vi ledig stilling som matros. Vi søker derfor etter en erfaren matros som brenner for tradisjonshåndtverk og arbeid med mennesker.

En god matros på Christian Radich har:

 • Gode lederegenskaper.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Gode egenskaper i å arbeide med mennesker og spesielt ungdom i utenforskap.
 • Gode egenskaper i å formidle kunnskap til lettmatroser, lærlinger, frivillige og medseilere.
 • Erfaring fra arbeid på seilskip og god kunnskap om vedlikehold av rigg.
 • God erfaring som vaktleder.

Ansvarsområde:

 • Lede, Instruere og veilede medseilere og frivillige og andre under opplæring.
 • Vedlikehold av rigg.
 • Generelt skipsvedlikehold.

Krav til søkere:

 • Ferdighetssertifikat brovakt
 • Ferdighetssertifikat matros
 • Grunnleggende sikkerhetsopplæring
 • Redningsfarkost/båtmann
 • Særlige sikringsplikter
 • Krise – og passasjerhåndtering
 • Helseattest for stillingen uten begrensninger
 • Plettfri vandelsattest.
 • Gyldig pass
 • Beherske skandinavisk og engelsk godt både muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med bruk av TM master eller lignende vedlikeholdssystemer
 • 40 timers kur si helse miljø og sikkerhet
 • Kurs i fallsikring
 • Truckførerbevis
 • Liftførerbevis
 • Utdanning innen ungdomsarbeid

Tiltredelse, lønn, turnus

Tiltredelse starten av august

1:1 rotasjon med 4-6 ukers seilingsperioder, opptil 8 uker utenfor Europa.

Stiftelsene har inngått fastlønnsavtaler basert på NOR 4. avtalen med Særavtale for seilskip i NOR mellom Sjøoffisersforbundet og Rederiforbundet.

Om stiftelsen:

Stiftelsen Christian Radichs formål er å bevare skuta for fremtidige generasjoner gjennom aktiv drift. Christian Radich skal primært operere som skoleskip for ungdommer, men kan i tillegg benyttes til andre formål som seiltokt med medseilere, fjordturer og utleie til ulike arrangement. Stiftelsens forretningssted og skipets hjemmehavn er i Oslo.

Christian Radich har i dag Windjammer livsmestring som hovedbeskjeftigelse. Windjammer livsmestring er vårt egenutviklede livsmestringsprogram for unge mellom 16-25 år som har droppet ut av samfunnet og “sitter fast” hjemme eller er i risikosonen for å droppe ut. Kjernen er en månedslang seilas om bord på Christian Radich, men like viktig er onboardingsamlingene på land i forkant og oppfølgingsaktivitetene i etterkant av toktet.

Programmet retter seg først og fremt mot de ungdommene som er lengst unna å fullføre ordinær videregående opplæring eller skaffe seg praksis eller jobb. Vi mener at vi gjennom Windjammer både kan ta vare på kulturminnet Christian Radich og gjøre en enorm forskjell i unge menneskers liv ved å endre deres narrativ og evne til å ta tak i eget liv. Windjammer og Christian Radich tilbyr en unik mulighet til en ny start i livet, helt ulikt alt annet som tilbys fra det offentlige. Stiftelsen lanserte i januar 2023 kurset Widnjammer lettmatros som gir 16 ungdom i året en grunnutdanning for å arbeide til sjøs. Utenom dette gjør vi forskjellig charter som fjordturer, teambuilding, skoletokt og medseilertokt. Skipet har lange tradisjoner for deltagelse i Tall ships race.

Totalt fast ansatte om bord er 30, der 15 er om bord til enhver tid. Vi har som mål om å til enhver tid ha lærlinger i byssa og på dekk og kadett/2. styrmann jr. I tillegg til lønnet mannskap har vi med opp mot 8 frivillige. I driftsselskapet på land jobber det 10 personer.

Søknadsfrist: 30. juni til: daniel.ingebretsen@radich.no

spørsmål om stillingen: DAniel Ingebretsen, tlf: 941 66491