Nedre aldersgrense er 12 år i følge med foresatte eller en voksen. Grensen for å reise alene og/eller delta på regattaer er 15 år. Vi har nulltoleranse for alkoholbruk når skuta er i sjøen. Det gjelder også i utenlandske havner for medseilere under 18 år. På enkelte seilinger har vi 8 års aldersgrense når man seiler med foresatte eller annen voksenperson.  Barn mellom 8 og 12 år kan ikke klatre i riggen. Det er ikke mulig å seile med oss hvis man er under 8 år.