Årsmøte 2022

Ble avholdt tirsdag 18. april på Skur 32, Akershusstranda 9, Oslo

Saksdokumenter:

Innkalling årsmøte 2022 CRV 18.april 2023

CRV Årsregnskap og årsberetning 2022 signert

CRV Revisjonsberetning for 2022 signert

CRV budsjett 2023

CRV Handlingsplan 2023

CRV Kontingent 2024 – vedtatt

CRV Styret valgt i 2023

Statutter vedtatt april 2016

Nedenfor kan du lese dokumenter fra tidligere årsmøter:

Årsmøte 2021 

Saksdokumenter fra årsmøtet 2021, 21. april 2022

0. Innkalling årsmøtet for 2021 Christian Radichs Venner 21.april 2022    1. CRV Årsberetning 2021   2. CRV Årsregnskap 2021   3. Christian Radichs Venner Revisjonsberetning for 2021    4. Statutter vedtatt april 2016    

5. CRV Handlingsplan 20226. CRV budsjett 2022

Årsmøte 2020 

Saksdokumenter fra årsmøtet 2020, 22. april 2021

CRV Innkalling digitalt årsmøte 2020 22.april 2021 CRV sign årsregnskap med noter 2020 CRV signert årsberetning 2020 CRV sign Revisjonsberetning 2020 CRV Statutter vedtatt april 2016 CRV Handlingsplan 2021 CRV budsjett 2021 CRV Kontingent 2022 CRV Styrets sammensetning for 2021 CRV sign Protokoll fra digitalt årsmøte 2020 22.april 2021

Årsmøte 2019

Protokoll fra digitalt årsmøte 2019 i CRV 14.mai 2020 CRV Styre for 2020 Årsberetning CRV 2019    Årsregnskap CRV 2019CRV RevisorberetningRegnskap 2019   Budsjett CRV 2020 Handlingsplan CRV 2020 Kontingent CRV 2021 Statutter CRV vedtatt april 2016

Årsmøte 2018

Årsmøte ble avholdt torsdag 25.april kl. 18 på Skur 28 på Akershusstranda. Du kan her laste ned disse dokumentene:

CRV Budsjett 2019CRV Handlingsplan 2019CRV Innkalling til årsmøte for 2018 – 25.april 2019CRV Kontingent 2020CRV Styrets forslag til valg 2019 v2CRV Årsberetning 2018CRV Årsregnskap med noter 2018

Årsmøte 2017

Årets årsmøte ble avholdt onsdag 11. april kl. 18:00 i Stiftelsen Christian Radichs lokaler i skur 32, Akershusstranda 9. Årsberetning, årsregnskap og øvrige dokumenter kan lastes ned her:

CRV Innkalling til årsmøte for 2017 11.april 2018, CRV Handlingsplan 2018CRV Statutter vedtatt april 2016CRV budsjett 2018 CRV kontigent 2019

Årsberetning2017 Årsregnskap  CRV styrets forslag til valgCRV revisorberetning 2017 CRV protokoll årsmøte for 2017 – 11.04.2018 CRV styremedlemmer 2018

Årsmøte 2016

Årets årsmøte ble avholdt tirsdag 12. april kl. 18:00 i Stiftelsen Christian Radichs lokaler i skur 32, Akershusstranda 9. Last ned årsberetning, årsregnskap og øvrige dokumenter: CRV protoll årsmøte for 2016   CRV årsberetning 2015   CRV årsregnskap med noter 2015   CRV revisjonsberetning 2015   CRV Statutter vedtatt april 2016   CRV Handlingsplan 2016   Budsjett 2016

 Årsmøte 2015

Årsmøte ble avholdt 14. april 2015 kl 18.00 i Stiftelsen Christian Radichs lokaler i skur 32, Akershusstranda 9. Last ned  årsberetning, årsregnskap og øvrige dokumenter: Protokoll fra årsmøte 14042015  Årsberetning CRV 2014 Årsregnskap CRV 2014 Revisorberetning 2015 Statutter vedtatt 2014 Handlingsplan 2015 Budsjett 2015

Årsmøte 2014

Årsmøte ble avholdt 8. april 2014 kl 18.00 i Stiftelsen Christian Radichs lokaler i skur 32, Akershusstranda 9. Last ned årsberetning, årsregnskap og øvrige dokumenter:

Protokoll Årsmøte CRV 8 april 2014 signert    Årsberetning CRV 2013 signert   Årsregnskap CRV 2013 Signert   Strategi for CRV