Avbestillingskostnader

Mer enn 60 dager før avgang: Administrasjongebyr kr 150,-.

15-59 dager før avgang: 50%

Mindre enn 15 dager før avgang: Full pris

Avbestillingskostnader fjordtur: 

6-2 dager før avreise : 25%

Dagen før: 100%