Avbestillingskostnader

Mer enn 60 dager før avgang: Administrasjongebyr kr 150,-.

15-59 dager før avgang: 50%

Mindre enn 15 dager før avgang: Full pris