Avtalen gjelder for ekstramannskap som ønsker å jobbe om bord for å få muligheten til å seile med Christian Radich.

Andre medseilere betaler for den samme opplevelsen, og det forventes derfor at frivillig mannskap arbeider om bord etter følgende retningslinjer:

  • Frivillige må følge normalarbeidstiden om bord når skuta er i sjøen. Det vil si: 10t. pr. dag/ 70t. pr. uke. Ligger skuta i havn er det normalt fri på søndager. Dersom det må jobbes på søndag (i havn), vil det normalt bli kompensert med en ekstra fridag.
  • Frivillige er helst om bord er 3 uker dersom ikke annet er avtalt på forhånd. Ved eventuell kortere tid om bord kan det ikke kreves fridager
  • Det må varsles minst 1 uke på forhånd når man ønsker å ”mønstre av”. Dette gjelder ved lengre opphold på skuta.
  • Det forventes at den frivillige alternerer mellom dekk og bysse/forpleining. (Dette blir ikke aktuelt dersom det avtales om en spesiell stilling om bord).
  • Den frivillige betaler selv reisen til og fra skuta, dersom ikke annet avtales på forhånd
  • Frivillige må ha egen reiseforsikring som er gyldig i de land skuta besøker, og gjelder for hele den perioden man er om bord. Vær oppmerksom på at det kan være nødvendig med utvidet reiseforsikring på grunn av at ordinær reiseforsikring bare gjelder for en begrenset tidsperiode.
  • Den frivillige erklærer at han/hun er ved god helse.