Reise til og fra havner er ikke inkludert i toktprisen. Endringer i avgangs- og ankomsttider kan forekomme, og man må ta høyde for dette når man bestiller annen transport. Ankomsten kan bli tidligere, men du kan bo om bord til oppgitt ankomsttid. Vi kan også risikere at det er ventetid inn til kai.

 Last ned tips på hvordan komme til og fra havner for vintertokter:

Til og fra havner20172018

Las ned tips på hvordan komme til og fra havner for sommertokter:

Til og fra havner sommertokt 2018