Kristiansand Airport, Kjevik, ligger 16 km nordøst for sentrum av Kristiansand.

Turen tar omtrent 20 minutter. Flybussen kjører i tilknytning til både innenlands- og utenlandsavganger: www.hagakrs.no