Ofte stilte spørsmål om elevplass

 

Hvem kan få elevplass på Christian Radich?

Matroselever som har gått maritim linje på Vg2 kan søke om elevplass på Christian Radich dersom de ikke har fått læreplass. Det er fylkeskommunen som avgjør om eleven får elevplass om bord. Tilbudet forutsetter altså at du ikke har fått læreplass eller har akseptert annet tilbud om skole, og at fylkeskommunen godkjenner avtalen.

 

Kan motormannselever søke om elevplass på Christian Radich?

Ja – motormannselever som vil endre studieretning til matros kan søke om elevplass.

 

Jeg har fått en e-post med tilbud om elevplass. Betyr det at jeg får en elevplass om bord?

Ikke nødvendigvis. Siden elevplass er et tilbud til matroselever som ikke har fått læreplass, forutsetter det at du ikke har fått læreplass eller takket ja til et annet tilbud. Det er opp til fylkeskommunen å avgjøre om du får en elevplass, derfor er tilbudet i utgangspunktet et signal fra oss om at du er kvalifisert. Hvis du takker ja til tilbudet, gir vi beskjed til fylkeskommunen om dette, og da er det opp til dem å avgjøre om du får plassen.

 

Hvor lenge er man om bord?

Typisk varer skoleåret i åtte måneder, fra september til mai, pluss ferier. Du er om bord natt og dag, med unntak av når vi er i havn. I julen og påsken har du mulighet for å reise hjem på egen regning.

 

Koster det noe å være matroselev om bord?

I utgangspunktet ikke, siden skoleåret finansieres av fylkeskommunene. Du betaler det du får i borteboerstipend og grunnstipend mot at du får kost og losji om bord. Ut over grunnstipendet skal du betale for en uniform som består av genser med distinksjoner, blå bukse, pikéskjorte, shorts, og en matroskniv. Dette skaffes av Stiftelsen etter oppstart.

 

Hva lærer jeg på Christian Radich?

Som elev på Christian Radich får du full kompetanseutvikling i tråd med Sjøfartsdirektoratets minstekrav, slik at du kan meldes opp til fagprøve i matrosfaget til sommeren. Du opparbeider samtidig fartstid som tilsvarer den du ville opparbeidet i løpet av to kalenderår som lærling på 1:1 turnus.

 

Hvorfor bør jeg som er matroselev søke om elevplass på Christian Radich?

Hvis du ikke får læreplass, er elevplass på Christian Radich et godt alternativ til  Vg3 på skolebenken. Du opparbeider samme fartstid som i løpet av to år som lærling, og kan gå opp til fagprøve etter mindre enn et år. Du lærer også å samarbeide med og forholde deg til andre mennesker, og vokser derfor mye som person. Som en bonus får du se mange nye og spennende steder og du får minner for livet.

 

Har du andre spørsmål? Ring oss på 22478272 eller send en e-post til skole@radich.no, så svarer vi så godt vi kan. Du kan også kontakte oss på Facebook eller Twitter.