cr_aerespris2016_oda-hansen_erik-sundheim-img_5031-mini-1Den nyinnstiftede Christian Radichs Ærespris ble i år delt ut for første gang. Prisen, som etter et initiativ fra Venneforeningen ble til gjennom et samarbeid med Norges Seilforbund, gikk til den 18 år gamle Oda Hansen fra Ålesunds Seilforening.

Med prisen ønsker vi å stimulere til økt aktivitet innen seilsporten og å øke forståelsen for hva seiling er. I beste maritime tradisjon ønsker vi også å slå et slag for vår ærverdige fullrigger som opererer under slagordet ”Alle kan seile med Christian Radich”.

Prisen består av et ukelangt tokt med Christian Radich til en verdi av rundt 10 000 kroner.  Prisvinneren får også dekket reisen til og fra de havner der toktet starter og slutter.

Etter statuttene skal prisen gis til unge norske seilere i alderen 15-18 år som gjennom sitt engasjement for seilsporten har bidratt til å skape et bedre miljø blant seilere og for å spre seilerglede.

Prisen ble 15. oktober delt ut på den årlige seilergallaen til Norges Seilforbund, der blant annet vår seilerglade kong Harald V var til stede. Om vinneren uttaler juryen at hun på en særegen måte har innfridd kravene til prisen, ja, at hun allerede har satt standarden for fremtidige  prisvinnere.

Som så mange andre unge seilere startet Oda Hansen sin karriere i Optimist-klassen. Hun kvalifiserte seg etter hvert til jobben som trener, og de som nominerte henne, la ikke minst vekt på den glede hun spredte blant barna. Som vi vet er det ikke uvanlig at seilerglad ungdom slutter etter at tiden i optimist er over. Det ønsket Oda å gjøre noe med. Som ungdomsrepresentant i hovedstyret til sin lokale seilforening lanserte hun uoppfordret et prosjekt som tok sikte på å revitalisere det vi i gåseøyne kan kalle ”pensjonerte ungdomsseilere”. Gjennom sponsorer og andre støttespillere har hun klart å skaffe til veie en seilbåt av typen Express som ungdomsgruppen skal benytte og drifte. Express er for øvrig den båttype Kong Harald for tiden konkurrerer i, og hva falt vel mer naturlig enn at de to fikk seg en prat etter prisoverrekkelsen. Deretter gav Kongen Oda en stor klem.

Vi i Venneforeningen gratulerer Oda Hansen med prisen. Den deles ut på nytt neste år, og er det noen som kjenner egnede kandidater, er det bare å sende inn forslag.