Hele landets redaktør Kåre Valebrokk var ikke bare pressemann.
Kåres interesse for vår maritime kulturarv brakte ham i 2005 til rollen som styreformann i Stiftelsen Skoleskipet Christian Radich. Kåre engasjerte seg sterkt og personlig i å bevare Christian Radich og styrke Stiftelsens økonomi. Han var blant annet med på å inngå avtalen med Sjøforsvaret som sikret helårsdrift og åpnet for helårs kontrakter for vårt mannskap.
Kåre åpnet dører og sørget for støtte til Stiftelsen. Da Stiftelsen i 2010 hadde behov for ekstraordinære tilskudd, kunne ingen kommunal politiker gjøre noe annet enn å støtte oss da Kåre på sitt milde sørlandsdialekt sa ¨Dere vil vel ikke at skuta skal ruste der nede ved kaia?”
I storm og stille var han trygg og inkluderende. Fra styrets samvær til fest for mannskapet på skutas banjerdekk var han den sosiale ener som visste å ta vare på og å utvikle det positive i oss.
Kåre ønsket å fratre ved Christian Radichs 75 års jubileum i juni 2012. Da var skuta i bedre stand enn på mange år og Kåre mottok på skutas vegne utnevnelsen som Oslo Ambassadør for det året.
Kåre Valebrokk satt betydelige spor og vi er veldig takknemlige for at også Christian Radich fikk så mye glede av hans innsats.

For Stiftelsen:
Styreformann Olav Sollie
Direktør Einar Corwin

About Author

client-photo-1
ida