Stiftelsens formål er å bevare Christian Radich for fremtidige generasjoner gjennom aktiv drift. Inntektene dekker bare 3/4 av utgiftene, og vi er derfor avhengig av statlig og kommunal støtte, private sponsorer og våre mange venner. Vi setter stor pris på alle bidrag som gjør at fremtidige generasjoner også kan få oppleve en av verdens siste skværriggere under fulle seil!

Hvis du ikke ønsker å sende inn skjema, kan du overføre bidraget direkte til vår bankkonto: 1609.08.53094.

Skattefradrag
Bidrag til Stiftelsen kan trekkes fra på selvangivelsen innenfor gjeldende grenser, ta gjerne kontakt om dette.

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Telefon:

    Jeg ønsker å støtte med kr: