Hoveddimensjoner
Total lengde 62,50 m
Total lengde m/baugspyd 73,00 m
Bredde 9,70 m
Dyp gående 4,70 m
Høyde over vannflaten 37,70 m
Fribord 1,33 m

 

Generell Informasjon
Navn Sk/S Christian Radich
Rigg Tremastet fullrigger
Hjemsted Oslo, Norge
Bygget Framnæs Mekaniske Verksted, Sandefjord Norge, 1937

 

Seil
Seilareal 1360,0 m2
Skværseil 15 stk
Stagseil 11 stk
Mesan 1 stk

 

Tonnage
Netto reg. tonn 198,00 tonn
Brutto reg. tonn 663,00 tonn
Deplasement (total vekt) 1050,00 tonn

 

Fast besetning
Kaptein 1 stk
Styrmann 2 – 3 stk
Båtsmann 1 stk
Tømmermann 1 stk
Matros 4 stk
Maskinist 1 – 2 stk
Stuert 1 stk
Kokk 1 – 2 stk
Sersjant (kún sommerhalvår) 1 stk

 

Hovedmaskin
Hovedmotor: Catepillar 900 hk
Fart med maskin 10 knop
Fart med seil opp til 14 knop