Innføring av nye regler og klare oppfordringer fra norske helsemyndigheter knyttet til blant annet reiseaktiviteter og karanteneordninger medfører at alle seilinger og fjordturer med Christian Radich frem til og med 29. mai er kansellert. Innbetalinger knyttet til disse turene vil bli refundert så snart det lar seg gjøre.

Vi følger utviklingen nøye og vil informere alle berørte dersom vi ser oss nødt til å kansellere seilinger og fjordturer også etter 29.mai.
Vi kan forsikre at alle som har kjøpt turer etter 29. mai eller som ønsker å kjøpe turer, vil få refundert innbetalt beløp hvis turen skulle bli kansellert.
Ta kontakt med oss på telefon 22 47 82 70 eller e-post: postmaster@radich.no om du har spørsmål.

About Author

client-photo-1
omuser