Det er fremdeles ledige plasser på flere av jubileumstoktene, men tre er allerede utsolgt. Det er tokt nr 2: Bergen-Tromsø, tokt nr 5: Tromsø-Bodø og tokt nr 8: Stavanger-Oslo. Men det er fremdeles muligheter for å oppleve den vakre norskekysten fra seilskuta Christian Radich. Begge toktene der vi runder Nordkapp (Tromsø-Hammerfest og Hammerfest- Tromsø) har ledige plasser. Helgelandstoktet, som går langs en av de flotteste kyststripene i Norge har ledige plasser, det har også “Sildajazz`toktet” og det første som går fra Oslo-Bergen. Det er hyggelig at det er så stor interesse for jubielumstoktene, man må være tidlig ute vil man sikre seg plass på de resterende toktene.

About Author

client-photo-1
ida