Christian Radich har behov for medic om bord.

Som medic må du ha tilstrekkelig medisinsk utdannelse som for eksempel allmennlege, akuttlege, ambulansearbeider, paramedic, sykepleier, hjelpepleier.

Oppgavene om bord vil være:

 • Motta delegering fra kaptein /overstyrmann angående sykelugaren.
 • Medic er fri for vakt, men det forventes at hun/han alltid er tilgjengelig.
 • Medic har ansvar for forekommende medisinske spørsmål.
 • Behandling av fysiske eller psykiske tilfeller/ulykker inkl. administrasjon rundt dette.
 • Om nødvendig ta kontakt med radiomedico.
 • Holde orden,  ha oversikt i sykelugaren og øvrig medisinsk utstyr.
 • Ha oversikt over medisin utgifter og administrasjon.
  • Forslag om bestillinger gjøres i sammen språk med overstyrmannen.
  • Førstehjelpskurs med besetning/elever/medseilere ved behov
 • Under øvelser eller alarm situasjon jobber medic i tett samarbeid med mannskapet
 • Det kan være nyttig at medic deltar i andre oppgaver om bord ved behov, dersom det er rolig i forhold til medic-oppgaver.
 • Frivillige må følge normalarbeidstiden om bord når skuta er i sjøen. Det vil si: 10t. pr. dag/ 70t. pr. uke. Ligger skuta i havn er det normalt fri på søndager. Dersom det må jobbes på søndag, vil det normalt bli kompensert med en ekstra fridag.