Har du fullført Vg2 maritim linje og mangler læreplass, kan Christian Radich være løsningen. Normalløpet for å fullføre matros eller motormann utdanning er den såkalt 2+2 ordningen, hvor du selv må skaffe deg plass i 2 år på et godkjent fartøy. Christian Radich inngår ikke som en del av den ordningen.

Men, hvis du ikke har lykkes med å få læreplass, kan Christian Radich tilby deg et 9 måneders kontinuerlig opplegg som gir deg godkjent fartstid og undervisning slik at du kan ta fagprøven. Dette blir å regne som et Vg3 år, men på skuta. Du får altså godskrevet nok fartstid etter 8 måneder netto om bord, like mye som du normalt får i løpet av 2 år som lærling. I tillegg får du ferdighetssertifikat og kompetanse som gjør at du kan ta fagprøven, alt i løpet av ett år. Siden starten i 2016 har alle 79 elever bestått. Dette bekrefter kvaliteten i vårt opplegg.

Du får ingen lønn, men fri kost og losji, og et helt unikt avsluttende skoleår. Vi seiler mye, til spennende havner i syd-Europa, og miljøet om bord er enestående godt. Christian Radich gir deg muligheten til å få et positivt minne, med venner for livet og opplevelser som ingen andre kan få.

Når du har avlagt fagprøven, kan du oppnå full matroslønn, eller du kan studere videre fra høsten.
Sjøfartsdirektoratet gir oss de varmeste anbefalinger.

Vi finansieres av din fylkeskommune, og bo-stipendet du får utbetalt går til oss.

Skolestart mandag 4. september, med oppmøte 3. september. Skuta ligger på Akershuskaia Oslo.
Skoleåret beregnes å bli avsluttet i slutten av april 2019.

Oppstartdato er 3. september. Er du interessert ta kontakt med Vidar Pederstad, tlf. 48156042 eller mail: vidar@radich.no