Siden 2018 har Stiftelsen Christian Radich drevet livsmestringsprogrammet Windjammer for unge i alderen 16-25 år som står utenfor utdanning eller jobb. Programmet øker nå kapasiteten og har behov for å leie et overnattingssted på land i for og -etterkant av seilasen.  

 

Windjammer er et livsmestringsprogram bygget rundt en måneds seilas med seilskuta Christian Radich. Programmet ble startet av direktør for stiftelsen, Vidar Pederstad, høsten 2018 og siden den gang har nesten 300 unge gjennomført programmet.

 

Windjammer-seilaset rammes inn av 8 samlinger på land, der deltagerne blir bedre kjent med både seg selv og de andre deltagerne. Målet er at deltagerne skal finne mer ut av hva som motiverer dem, hva de er gode på og hvordan de kan bruke dette videre i livet sitt. Ombord jobber deltagerne i vaktlag sammen med mannskapet og frivillige, og får oppleve livet til sjøs.

Alle deltar på basiskurs i sikkerhet og grunnleggende sjømannskap, og i tillegg kan de velge å delta på workshoper i førstehjelp, fotografi, kokk, maskinist, båtsmann, tømrerfag eller navigasjon.

– Det er en helt spesiell reise å delta i Windjammer. Du får sterke naturopplevelser, vennskap for livet og muligheter til å mestre ting du ikke trodde du ville klare. Og det beste med programmet er at det er både en indre og en ytre reise, sier Pederstad.

 

Prosjektleder for Windjammer, Siri Elvsborg, lyser opp når hun blir spurt om hva som kjennetegner deltakerne; Felles for alle Windjammerne er at de ønsker en endring i livet sitt, og det krever et enormt mot som vi virkelig beundrer og heier på! Nå håper hun at flere vil være med å etablere Windjammer på land med et eget tilholdssted.

 

Vi leter etter et overnattingssted hvor vi kan ha våre landbaserte samlinger før og etter den månedslange seilasen. Optimalt for oss er et overnattingssted med kapasitet og mulighet for selvhushold for 20-48 deltakere, samt 10 voksne som vil bemanne huset dag og natt. Allerede til høsten vil vi ha behov for 18 døgn med overnatting, og 66 døgn fordelt på vår og høst 2022.

Drømmen er et sted nært naturen, men samtidig med nærhet til Oslo der skuta har hjemmehavn, sier Elvsborg.

 

Fakta om Windjammer:

  • Livsmestringsprogram inkludert en måneds seilas på Christian Radich
  • 2 programmer høsten 2021 og 6 programmer i 2022.
  • For unge mellom 16 og 25 år som står utenfor skole og arbeid, eller som står i fare for å droppe ut av skole.
  • For mer detaljert info, les vår årsrapport her: https://windjammer.no/windjammer-rapport/

Eller se her: www.windjammer.no/ www.facebook.com/windjammer.no / https://www.instagram.com/windjammer.no/

 

Kontaktinfo:

Vidar Pederstad Direktør Stiftelsen Christian Radich, vidar@radich.no /481 56 042

Siri Elvsborg, Prosjektleder, siri@radich.no /488 69 886

About Author

client-photo-1
Daniel Ingebretsen