Christian Radich_mannenSimeon Christian Radich levde fra 1822 til 1889, og er en sentral del av skutas historie. Fødestedet var Halden, den gang Fredrikshald, men han bodde mesteparten av livet i Oslo, som da het Kristiania. Skuta er jo også tilhørende Oslo.
Selv om initiativtakeren til å bygge Christian Radich ofte blir referert til som “kaptein” finnes det ikke noen nedtegnelser som viser at han faktisk noen gang var til sjøs.

Radich var daglig leder av et sagbruk og var også medeier i et annet. Likevel titulerte han seg ikke som trelasthandler. På et bilde av ham står det: “Grosserer, rittmester og skibsreder”.

Mange spør om navnet Radich – det er jo ikke typisk norsk. Det første kjente medlemmet av familien var dansk, Kaptein Morten Hanssøn Radich, trolig født på slutten av 1600-tallet.Mange av hans etterkommere var embedsmenn og havnet i Norge som den gang var ett kongedømme med Danmark.

Christian Radich hadde en forkjærlighet for sjøen. Det sies at han aldri ble lei av å høre historiene til en fetter av seg som var kaptein. Så bestemte også Radich seg for at pengene han ville etterlate seg, skulle gå til byggingen av et nytt skoleskip i Oslo. Byggingen kom ikke i stand før lenge etter hans død, da hans kone skulle nyte godt av rentene av kapitalen så lenge hun levde.

Lille Christian Radich fra Chile

I 1985 skrev en åtte år gammel gutt fra Chile til daværende kaptein ombord, Kjell Thorsen, og fortalte stolt at han også het Christian Radich. Han fikk en gratis tur til Oslo i 1987 til skutas 50 års-jubileum. Han møtte til og med Kongen under oppholdet!

Lille Christian Radichs forfedre kom opprinnelig fra Jugoslavia. Kanskje Radichene i Danmark og senere i Norge også har opphav der selv om det ikke er påvist til nå at de har samme forfedre.