Folkehelseinstituttet anbefaler vaksiner ved reiser både til Sør-Amerika og Kapp Verde. Hvilke vaksiner avhenger av hvor man skal reise, type bosted, hygieniske forhold og lengden på oppholdet. Da flere av våre medseilere sikkert har planlagt reiser i land før eller etter tokt, henviser vi til folkehelseinstituttets anbefalinger, de finner du her på disse nettsidene:

Karibien:
www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/verden/nord-amerika-sor-amerika-og-karibia

Kapp Verde:
www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/verden/vaksiner-ved-reise-til-afrika