Om stiftelsen

Stiftelsens formål er å bevare Christian Radich for fremtidige generasjoner gjennom aktiv drift. Christian Radich skal primært drive som skoleskip. I tillegg skal skipet kunne benyttes til andre formål, slik som seiltokt og charter, og kunne tjene som representant for sjøfartsnasjonen Norge.

Ansatte ombord og på land
Totalt antall ansatte ombord på skuta er 30 personer. Det seiles til enhver tid med et mannskap på minimum 15 personer, noen blir i tillegg ansatt for sommersesongen. Da har vi et mannskap på ca. 20 ansatte om bord. På land er det 4 ansatte.

Stiftelsens styre
Stiftelsen Christian Radich har følgende styremedlemmer:

Olav Sollie (styreformann)
Jan Tenvig
Jørgen Berggrav                                                                                                                                    Per Helge Møller
Astrid S. Steen
Eric Jacobs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Øistein Dahl

 Årsberetninger  

Her kan du laste ned og lese årsberetningen 2013: Årsberetning 2013

Her kan du lese tidligere årsberetninger:

Årsberetning_2012