Om stiftelsen

Stiftelsens formål er å bevare Christian Radich for fremtidige generasjoner gjennom aktiv drift. Christian Radich skal primært drive som skoleskip. I tillegg skal skipet kunne benyttes til andre formål, slik som seiltokt og charter, og kunne tjene som representant for sjøfartsnasjonen Norge.

Ansatte ombord og på land
Totalt antall ansatte ombord på skuta er 30 personer. Det seiles til enhver tid med et mannskap på minimum 15 personer, noen blir i tillegg ansatt for sommersesongen. Da har vi et mannskap på ca. 20 ansatte om bord. På land er det 3 ansatte.

Stiftelsens styre
Stiftelsen Christian Radich har følgende styremedlemmer:

Olav Sollie (styreformann)
Jan Tenvig
Jørgen Berggrav
Per Helge Møller
Astrid S. Steen
Eric Jacobs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Øistein Dahl

Christian Radich møter hardt vær

Vi er informert om at Sjøforsvarets skoler ikke er i stand til å prioritere skoledrift på Christian Radich, til tross for at de er meget godt fornøyd med våre tjenester. Dette er meget alvorlig for oss, det kan medføre at betydelige deler av vårt meget kompetente mannskap vil se seg om etter annet arbeid fra høsten 2015. Da mister vi verdifull kompetanse, som blir vanskelig å erstatte når vårsesongen starter i 2016.

Vi har satt i gang et intenst arbeid for å finne alternativ beskjeftigelse i vintermånedene. Vi arbeider for eksempel med alternativer som lærling- og kadettopplæring, og seiling for ungdom med spesielle behov.  Stiftelsen er interessert i forslag utenfra, så de som mener å ha gode løsninger kan henvende seg til vårt kontor, via telefon eller e-mail.

Årsberetninger 

Her kan du laste ned og lese årsberetningen 2014: Årsberetning 2014

Tidligere årsberetninger:

Årsberetning 2013

Årsberetning_2012